google analitic

Script Google Adsense

Materi Matematika

Semester I

 1. Bilangan
 2. Himpunan
 3. Bentuk Aljabar
 4. Persamaan Dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel

Semester II

 1. Perbandingan
 2. Aritmatika Sosial
 3. Garis dan Sudut
 4. Segiempat dan Segitiga
 5. Penyajian DataSemester I

 1. Sistem Koordinat 
 2. Operasi Aljabar 
 3. Fungsi  
 4. Persamaan Garis Lurus 
 5. Teorema Pythagoras  
 6. Statistika  

Semester II

 1. Persamaan Linear Dua Variabel  
 2. Persamaan Kuadrat 
 3. Lingkaran 
 4. Bangun Ruang Sisi Datar  
 5. Perbandingan  
 6. Peluang  


Semester I

 1. Perpangkatan dan Bentuk Akar 
 2. Pola, Barisan, dan Deret
 3. Perbandingan Bertingkat 
 4. Kekongruenan dan Kesebangunan  
 5. Bangun Ruang Sisi Lengkung 

Semester II

 1. Peluang 
 2. Bidang Kartesius
 3. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 
 4. Fungsi Kuadrat